Rozdział 2. Pierwsze kroki

Zanim utoniemy w morzu poleceń Gita, przyjrzyjmy się najpierw kilku prostym poleceniom. Pomimo ich prostoty, wszystkie jednak są ważne i pożyteczne. W rzeczywistości, podczas pierwszych miesięcy pracy z Git nie wychodziłem poza zakres opisany w tym rozdziale

Zabezpieczenie obecnego stanu

Zamierzasz przeprowadzić jakieś drastyczne zmiany? Zanim to zrobisz, zabezpiecz najpierw dane w aktualnym katalogu.

$ git init
$ git add .
$ git commit -m "Mój pierwszy commit"

Teraz, jeśli cokolwiek stałoby się z twymi plikami podczas edycji, możesz przywrócić pierwotną wersję:

$ git reset --hard

Aby zapisać nową wersję:

$ git commit -a -m "Mój następny commit"

Dodanie, kasowanie i zmiana nazwy

Powyższa komenda zatrzyma jedynie pliki, które już istniały podczas gdy po raz pierwszy wykonałaś polecenie git add. Jeśli w międzyczasie dodałaś jakieś nowe pliki, Git musi zostać o tym poinformowany:

$ git add readme.txt Dokumentacja

To samo, gdy zechcesz by Git zapomniał o wybranych plikach:

$ git rm ramsch.h archaiczne.c
$ git rm -r obciążający/materiał/

Jeśli sam tego jeszcze nie zrobiłaś, to Git usunie pliki za ciebie.

Zmiana nazwy pliku, to jak jego skasowanie i ponowne utworzenie z nową nazwą. Git wykorzystuje do tego skrót git mv, który posiada tą samą składnię co polecenie mv. Na przykład:

$ git mv bug.c feature.c

Zaawansowane anulowanie/przywracanie

Czasami zechcesz po prostu cofnąć się w czasie, zapominając o wszystkich wprowadzonych od tego punktu zmianach. Wtedy:

$ git log

pokaże ci listę dotychczasowych commits i ich sum kontrolnych SHA1:

commit 766f9881690d240ba334153047649b8b8f11c664 Author: Bob <bob@example.com>
Date: Tue Mar 14 01:59:26 2000 -0800

  Zamień printf() na write().

commit 82f5ea346a2e651544956a8653c0f58dc151275c
Author: Alicja <alicja@example.com>
Date: Thu Jan 1 00:00:00 1970 +0000

  Initial commit.

Kilka początkowych znaków sumy kontrolnej SHA1 wystarcza by jednoznacznie zidentyfikować commit, alternatywnie możesz skopiować i wkleić cały hash. Wpisując:

$ git reset --hard 766f

przywrócisz stan do wersji żądanego commit, a wszystkie późniejsze zmiany zostaną bezpowrotnie skasowane.

Innym razem chcesz tylko na moment przejść do jednej z poprzednich wersji. W tym wypadku użyj komendy:

$ git checkout 82f5

Tym poleceniem wrócisz się w czasie zachowując nowsze zmiany. Ale, tak samo jak w podróżach w czasie z filmów science-fiction - jeśli teraz dokonasz zmian i zapamiętasz je poleceniem commit, zostaniesz przeniesiona do alternatywnej rzeczywistości, ponieważ twoje zmiany różnią się od już dokonanych w późniejszych punktach czasu.

Tą alternatywną rzeczywistość nazywamy branch, a zajmiemy się tym w późniejszym czasie. Na razie, zapamiętaj tylko, że:

$ git checkout master

sprowadzi cię znów do teraźniejszości. Również, aby uprzedzić narzekanie Gita, powinnaś przed każdym checkout wykonać commit lub reset.

Korzystając ponownie z analogii do gier komputerowych:

 • git reset --hard: załaduj jakiś starszy stan gry i skasuj wszystkie nowsze niż właśnie ładowany.
 • git checkout: Załaduj stary stan, grając dalej, twój stan będzie się różnił od nowszych zapamiętanych. Każdy stan, który zapamiętasz od teraz, powstanie jako osobna gałęź (branch), reprezentującym alternatywną rzeczywistość. Wrócimy do tego później

Jeśli chcesz, możesz przywrócić jedynie wybrane pliki lub katalogi poprzez dodanie ich nazw do polecenia:

$ git checkout 82f5 jeden.plik inny.plik

Bądź ostrożna, ten sposób użycia komendy checkout może bez uprzedzenia skasować pliki. Aby zabezpieczyć się przed takimi wypadkami powinnaś zawsze zrobić commit zanim wpiszesz checkout, szczególnie w okresie poznawania Gita. Jeśli czujesz się niepewnie przed wykonaniem jakiejś operacji Gita, generalną zasadą powinno stać się dla ciebie uprzednie wykonanie git commit -a.

Nie lubisz kopiować i wklejać hashów SHA1? Możesz w tym wypadku skorzystać z:

$ git checkout :/"Mój pierwszy c"

by przenieś się do commit, którego opis rozpoczyna się jak zawarta wiadomość. Możesz również cofnąć się do piątego z ostatnio zapamiętanych commit:

$ git checkout master~5

Przywracanie

W sali sądowej pewne zdarzenia mogą zostać wykreślone z akt. Podobnie możesz zaznaczyć pewne commits do wykreślenia.

$ git commit -a
$ git revert 1b6d

To polecenie wymaże commit o wybranym hashu. Ten rewers zostanie zapamiętany jednak jako nowy commit, co można sprawdzić poleceniem git log.

Generowanie listy zmian

Niektóre projekty wymagają pliku changelog. Wygenerujesz go poleceniem:

$ git log > changelog

Ładowanie plików

Kopię projektu zarządzanego za pomocą Gita uzyskasz poleceniem:

$ git clone git://ścieżka/do/projektu

By na przykład zładować wszystkie dane, których użyłem do stworzenia tej strony skorzystaj z:

$ git clone git://git.or.cz/gitmagic.git

Do polecenia clone wrócimy niebawem.

Najnowszy stan

Jeśli posiadasz już kopię projektu wykonaną za pomocą git clone, możesz ją zaktualizować poleceniem:

$ git pull

Szybka publikacja

Przypuśćmy, że napisałaś skrypt i chcesz go udostępnić innym. Mogłabyś poprosić ich, by zładowali go bezpośrednio z twojego komputera. Jeśli jednak zrobią to podczas gdy ty jeszcze wprowadzasz poprawki lub eksperymentujesz ze zmianami, mogłabyś przysporzyć im nieprzyjemności. Z tego powodu istnieje coś takiego jak cykl wydawniczy. Programiści regularnie pracują nad projektem, upubliczniają kod jednak dopiero, jeśli uznają, że nadaje się już do pokazania.

Aby wykonać to za pomocą GIT, wejdź do katalogu w którym znajduje się twój skrypt:

$ git init
$ git add .
$ git commit -m "Pierwsze wydanie"

Następnie poproś twych użytkowników o wykonanie:

$ git clone twój.komputer:/ścieżka/do/skryptu

by zładować twój skrypt. Zakładamy tu posiadanie przez nich klucza SSH do twojego komputera. Jeśli go nie mają, uruchom git daemon i podaj im następujący link:

$ git clone git://twój.komputer/ścieżka/do/skryptu

Od teraz, zawsze gdy uznasz, że wersja nadaje się do opublikowania, wykonaj polecenie:

$ git commit -a -m "Następna wersja"

a twoi użytkownicy, po wejściu do katalogu zawierającego twój skrypt, będą go mogli zaktualizować poprzez:

$ git pull

Twoi użytkownicy nigdy nie wejdą w posiadanie wersji, których nie chcesz im udostępniać.

A co robiłem ostatnio?

Jeśli chcesz zobaczyć zmiany, które wprowadziłaś od ostatniego commit, wpisz:

$ git diff

Albo tylko zmiany od wczoraj:

$ git diff "@{yesterday}"

Albo miedzy określoną wersją i dwoma poprzedzającymi:

$ git diff 1b6d "master~2"

Za każdym razem uzyskane informacje są równocześnie patchem, który poprzez git apply może być zastosowany. Spróbuj również:

$ git whatchanged --since="2 weeks ago"

Jeśli chcę sprawdzić listę zmian jakiegoś repozytorium, często korzystam z qgit, ze względu na jego fotogeniczny interfejs, albo z tig, tekstowy interfejs, działający zadowalająco gdy mamy do czynienia z wolnym łączem internetowym. Alternatywnie, zainstaluj serwer HTTP, uruchom git instaweb i odpal dowolną przeglądarkę internetową.

Ćwiczenie

Niech A, B, C i D będą 4 następującymi po sobie commits, gdzie B różni się od A, jedynie tym, iż usunięto kilka plików. Chcemy teraz te usunięte pliki zrekonstruować do D. Jak to można zrobić?

Istnieją przynajmniej 3 rozwiązania. Załóżmy że znajdujemy się obecnie w D:

 1. Różnica pomiędzy A i B, to skasowane pliki. Możemy utworzyć patch, który pokaże te różnice i następnie zastosować go:

  $ git diff B A | git apply
  
 2. Ponieważ pliki zostały już raz zapamiętane w A, możemy je przywrócić:

  $ git checkout A foo.c bar.h
  
 3. Możemy też widzieć przejście z A na B jako zmianę, którą można zrewertować:

  $ git revert B
  

A które z tych rozwiązań jest najlepsze? To, które najbardziej tobie odpowiada. Korzystając z Git łatwo osiągnąć cel, czasami prowadzi do niego wiele dróg.