Rozdział 5. Lekcja historii

Jedną z charakterystycznych cech rozproszonej natury Git jest to, że jego kronika historii może być łatwo edytowana. Ale jeśli masz zamiar manipulować przeszłością, bądź ostrożny: zmieniaj tylko tą część historii, którą wyłącznie jedynie ty sam posiadasz. Tak samo jak Narody ciągle dyskutują, który jakie popełnił okrucieństwa, popadniesz w kłopoty przy synchronizacji, jeśli ktoś inny posiada klon z różniącą się historią i jeśli te odgałęzienia mają się wymieniać.

Niektórzy programiści zarzekają się w kwestii nienaruszalności historii - ze wszystkimi jej błędami i niedociągnięciami. Inni uważają, że odgałęzienia powinny dobrze się prezentować nim zostaną przedstawione publicznie. Git jest wyrozumiały dla obydwu stron. Tak samo jak clone, branch, czy merge, możliwość zmian kroniki historii to tylko kolejna mocna strona Gita. Stosowanie lub nie, tej możliwości zależy wyłącznie od ciebie.

Muszę się skorygować

Właśnie wykonałaś commit, ale chętnie chciałbyś podać inny opis? Wpisujesz:

$ git commit --amend

by zmienić ostatni opis. Zauważasz jednak, że zapomniałaś dodać jakiegoś pliku? Wykonaj git add, by go dodać a następnie poprzednią instrukcje.

Chcesz wprowadzić jeszcze inne zmiany do ostatniego commit? Wykonaj je i wpisz:

$ git commit --amend -a

… i jeszcze coś

Załóżmy, że poprzedni problem będzie 10 razy gorszy. Po dłuższej sesji zrobiłaś całą masę commits. Nie jesteś jednak szczęśliwy z takiego zorganizowania, a niektóre z commits mogłyby być inaczej sformułowane. Wpisujesz:

$ git rebase -i HEAD~10

a ostatnie 10 commits pojawią się w preferowanym przez ciebie edytorze. Przykładowy wyciąg:

pick 5c6eb73 Added repo.or.cz link
pick a311a64 Reordered analogies in "Work How You Want"
pick 100834f Added push target to Makefile

Starsze commits poprzedzają młodsze, inaczej niż w poleceniu log Tutaj 5c6eb73 jest najstarszym commit, a 100834f najnowszym. By to zmienić:

 • Usuń commits poprzez skasowanie linii. Podobnie jak polecenie revert, będzie to jednak wyglądało jakby wybrane commit nigdy nie istniały.
 • Przeorganizuj commits przesuwając linie.
 • Zamień pick na:

  • edit by zaznaczyć commit do amend.
  • reword, by zmienić opisy logu.
  • squash by połączyć commit z poprzednim (merge).
  • fixup by połączyć commit z poprzednim (merge) i usunąć zapisy z logu.

Na przykład chcemy zastąpić drugi pick na squash:

Zapamiętaj i zakończ. Jeśli zaznaczyłaś jakiś commit do edit, wpisz:

$ git commit --amend
pick 5c6eb73 Added repo.or.cz link
squash a311a64 Reordered analogies in "Work How You Want"
pick 100834f Added push target to Makefile

Po zapamiętaniu i wyjściu Git połączy a311a64 z 5c6eb73. Thus squash merges into the next commit up: think “squash up”.

Git połączy wiadomości logów i zaprezentuje je do edycji. Polecenie fixup pominie ten krok, wciśnięte logi zostaną pominięte.

Jeśli zaznaczyłeś commit opcją edit, Git przeniesie cię do najstarszego takiego commit. Możesz użyć amend, jak opisane w poprzednim rozdziale, i utworzyć nowy commit mający się tu znaleźć. Gdy już będziesz zadowolony z “retcon”, przenieś się na przód w czasie:

$ git rebase --continue

Git powtarza commits aż do następnego edit albo na przyszłość, jeśli żadne nie stoją na prożu.

Możesz równierz zrezygnować z rebase:

$ git rebase --abort

A więc, stosuj polecenie commit wcześnie i często: możesz później zawsze posprzątać za pomocą rebase.

Lokalne zmiany na koniec

Pracujesz nad aktywnym projektem. Z biegiem czasu nagromadziło się wiele commits i wtedy chcesz zsynchronizować za pomocą merge z oficjalną gałęzią. Ten cykl powtarza się kilka razy zanim jesteś gotowy na push do centralnego drzewa.

Teraz jednak historia w twoim lokalnym klonie jest chaotycznym pomieszaniem twoich zmian i zmian z oficjalnego drzewa. Chciałbyś raczej widzieć twoje zmiany uporządkowane chronologicznie w jednej sekcji i za oficjalnymi zmianami.

To zadanie dla git rebase, jak opisano powyżej. W wielu przypadkach możesz skorzystać z przełącznika --onto by zapobiec interakcji.

Przeczytaj też git help rebase dla zapoznania sie z obszernymi przykładami tej zadziwiającej funkcji. Możesz również podzielić commits. Możesz nawet przeorganizować branches w repozytorium.

Bądź ostrożny korzystając z rebase, to bardzo mocne polecenie. Zanim dokonasz skomplikowanych rebase, zrób backup za pomocą git clone

Przepisanie historii

Czasami potrzebny ci rodzaj systemu kontroli porównywalnego do wyretuszowania osób z oficjalnego zdjęcia, by w stalinowski sposób wymazać je z historii. Wyobraź sobie, że chcesz opublikować projekt, jednak zawiera on pewny plik, który z jakiegoś ważnego powodu musi pozostać utajniony. Być może zapisałem numer karty kredytowej w danej tekstowej i nieumyślnie dodałem do projektu? Skasowanie tej danej nie ma sensu, ponieważ poprzez starsze commits można nadal ją przywołać. Musimy ten plik usunąć ze wszystkich commits:

$ git filter-branch --tree-filter 'rm bardzo/tajny/plik' HEAD

Sprawdź git help filter-branch, gdzie przykład ten został wytłumaczony i przytoczona została jeszcze szybsza metoda. Ogólnie poprzez filter-branch da się dokonać zmian w dużych zakresach historii poprzez tylko jedno polecenie.

Po tej operacji katalog .git/refs/original opisuje stan przed jej wykonaniem. Sprawdź czy filter-branch zrobił to, co od niego oczekiwałaś, następnie skasuj ten katalog zanim wykonasz następne polecenia filter-branch.

Wreszcie zamień wszystkie klony twojego projektu na zaktualizowaną wersję, jeśli masz zamiar prowadzić z nimi wymianę.

Tworzenie historii

Masz zamiar przenieść projekt do Gita? Jeśli twój projekt był dotychczas zarządzany jednym z bardziej znanych systemów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś napisał już odpowiedni skrypt, który umożliwi ci eksportowanie do Gita całej historii.

W innym razie przyjrzyj się funkcji git fast-import, która wczytuje tekst w specjalnym formacie by następnie odtworzyć całą historię od początku. Często taki skrypt pisany jest pośpiesznie i służy do jednorazowego wykorzystania, aby tylko w jednym przebiegu udała się migracja projektu.

Utwórz na przykład z następującej listy tymczasowy plik, na przykład jako: /tmp/history:

commit refs/heads/master
committer Alice <alice@example.com> Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
data <<EOT
Initial commit.
EOT

M 100644 inline hello.c
data <<EOT
#include <stdio.h>

int main() {
 printf("Hello, world!\n");
 return 0;
}
EOT


commit refs/heads/master
committer Bob <bob@example.com> Tue, 14 Mar 2000 01:59:26 -0800
data <<EOT
Replace printf() with write().
EOT

M 100644 inline hello.c
data <<EOT
#include <unistd.h>

int main() {
 write(1, "Hello, world!\n", 14);
 return 0;
}
EOT

Następnie utwórz repozytorium Git z tymczasowego pliku poprzez wpisanie:

$ mkdir project; cd project; git init
$ git fast-import --date-format=rfc2822 < /tmp/history

Aktualną wersję projektu możesz przywołać poprzez:

$ git checkout master

Polecenie git fast-export konwertuje każde repozytorium do formatu git fast-import, możesz przestudiować komunikaty tego polecenia, jeśli masz zamiar napisać programy eksportujące a oprócz tego, by przekazywać repozytoria jako czytelne dla ludzi zwykłe pliki tekstowe. To polecenie potrafi przekazywać repozytoria za pomocą zwykłego pliku tekstowego.

Gdzie wszystko się zepsuło?

Właśnie znalazłaś w swoim programie funkcję, która już nie chce działać, a jesteś pewna, że czyniła to jeszcze kilka miesięcy temu. Ach! Skąd wziął się ten błąd? A gdybym tylko lepiej przetestowała ją wcześniej, zanim weszła do wersji produkcyjnej.

Na to jest już za późno. Jakby nie było, pod warunkiem, że często używałaś commit, Git może ci zdradzić gdzie szukać problemu.

$ git bisect start
$ git bisect bad HEAD
$ git bisect good 1b6d

Git przywoła stan, który leży dokładnie pośrodku. Przetestuj funkcję, a jeśli ciągle jeszcze nie działa:

$ git bisect bad

Jeśli nie, zamień "bad" na "good". Git przeniesie cię znowu do stanu dokładnie pomiędzy znanymi wersjami "good" i "bad", redukując w ten sposób możliwości. Po kilku iteracjach doprowadzą cię te poszukiwania do commit, który jest odpowiedzialny za kłopoty. Po skończeniu dochodzenia przejdź do oryginalnego stanu:

$ git bisect reset

Zamiast sprawdzania zmian ręcznie, możesz zautomatyzować poszukiwania za pomocą skryptu:

$ git bisect run mój_skrypt

Git korzysta tutaj z wartości zwróconej przez skrypt, by ocenić czy zmiana jest dobra (good), czy zła (bad): Skrypt powinien zwracać 0 dla good, 128, jeśli zmiana powinna być pominięta, i coś pomiędzy 1 - 127 dla bad. Jeśli wartość zwrócona jest ujemna, program bisect przerywa pracę.

Możesz robić jeszcze dużo innych rzeczy: w pomocy znajdziesz opis w jaki sposób wizualizować działania bisect, sprawdzić czy powtórzyć log bisect, wyeliminować nieistotne zmiany dla zwiększenia prędkości poszukiwań.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Jak i wiele innych systemów kontroli wersji również i Git posiada polecenie blame:

$ git blame bug.c

które komentuje każdą linię podanego pliku, by pokazać kto ją ostatnio zmieniał i kiedy. W przeciwieństwie do wielu innych systemów, funkcja ta działa offline, czytając tylko z lokalnego dysku.

Osobiste doświadczenia

W scentralizowanym systemie kontroli wersji praca nad kroniką historii jest skomplikowanym zadaniem i zarezerwowanym głównie dla administratorów. Polecenia clone, branch czy merge nie są możliwe bez podłączenia do sieci. Również takie podstawowe funkcje, jak przeszukanie historii czy commit jakiejś zmiany. W niektórych systemach użytkownik potrzebuje działającej sieci nawet by zobaczyć dokonane przez siebie zmiany, albo by w ogóle otworzyć plik do edycji.

Scentralizowane systemy wykluczają pracę offline i wymagają drogiej infrastruktury sieciowej, w szczególności gdy wzrasta liczba programistów. Najgorsze jednak, iż z czasem wszystkie operacje stają się wolniejsze, z reguły do osiągnięcia punktu, gdzie użytkownicy unikają zaawansowanych poleceń, aż staną się one absolutnie konieczne. W ekstremalnych przypadkach dotyczy to również poleceń podstawowych. Jeśli użytkownicy są zmuszeni do wykonywania powolnych poleceń, produktywność spada, ponieważ ciągle przerywany zostaje tok pracy.

Dowiedziałem się o tym fenomenie na sobie samym. Git był pierwszym systemem kontroli wersji którego używałem. Szybko dorosłem do tej aplikacji i przyjąłem wiele funkcji za oczywiste. Wychodziłem też z założenia, że inne systemy są podobne: wybór systemu kontroli wersji nie powinien zbyt bardzo odbiegać od wyboru edytora tekstu, czy przeglądarki internetowej.

Byłem zszokowany, gdy musiałem później korzystać ze scentralizowanego systemu. Niesolidne połączenie internetowe ma niezbyt duży wpływ na Gita, praca staje się jednak prawie nie możliwa, gdy wymagana jest niezawodność porównywalny z lokalnym dyskiem. Poza tym sam łapałem się na tym, że unikałem pewnych poleceń i związanym z nimi czasem oczekiwania, w sumie wszystko to wpływało mocno na wypracowany przeze mnie system pracy.

Gdy musiałem wykonywać powolne polecenia, z powodu ciągłego przerywanie toku myślenia, powodowałem nieporównywalne szkody dla całego przebiegu pracy. Podczas oczekiwania na zakończenie komunikacji pomiędzy serwerami dla przeczekania zaczynałem robić coś innego, na przykład czytałem maile albo pisałem dokumentację. Gdy wracałem do poprzedniego zajęcia, po zakończeniu komunikacji, dawno straciłem wątek i traciłem czas, by znów przypomnieć sobie co właściwie miałem zamiar zrobić. Ludzie nie potrafią dobrze dostosować się do częstej zmiany kontekstu.

Był też taki ciekawy efekt tragedii wspólnego pastwiska: przypominający przeciążenia w sieci - pojedyncze indywidua pochłaniają więcej pojemności sieci niż to konieczne, by uchronić się przed mogącymi ewentualnie wystąpić w przyszłości niedoborami. Suma tych starań pogarsza tylko przeciążenia, co motywuje jednostki do zużywania jeszcze większych zasobów, by ochronić się przed jeszcze dłuższymi czasami oczekiwania.